لرستــــان ســــــایت
خرموه خرم دله جاکه لرونه
صفحات وبلاگ
نویسنده: - ۱۳٩۱/۱۱/٢٦

رقص دختران در سوئد بر آهنگ لری عبداله محمد خانی .ممنون از سوئد نازدار و دوستان که به من این کلیپ را داد هفته آینده ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری است .بختیاری های عزیز و دیگر همزبانان لر در فسبوک ،لطفا به مناسبت این روز و به این بهانه ،حد اقل در این هفته و در این روز ، لری بنوسید .شعری ،شعاری یک دیالوگ حد اقل در این روز به یاد مادران ،زبان مادری و سرزمین مادری خود باشید . من هم این شعار را به لری بختیاری خودم ساختم و در این هفته نیز سعی میکنم بیشتر لری بنویسم و شعر لری بگذارم .متسفانه دوست دارم بیشتر و همیشه لری بنیوسم ولی خطی نداریم ما که بتوانیم آواها و اصوات زبان لری را نشان دهیم البته این تکه شعر و یا شعار شاید از لحاظ وزن موزون نباشد . لطفآ شما هم شعری وشعاری به لری به لهجه خودتان لری بختیاری ،لری بویراحمدی ،لری ممسنی ،لری فیلی (خرم اباد ) لری هر جا ،بندر دیلم .برازجون . نهاوند .ایلام ... بنویسید در پروفیل خود بگذارید یا پیشنهاد بدهید سوووه م بختیاری و زونوم لوری > نژادم بختیاری و زبانم لری به فندو به جهد وبه جهر و به زوری > با دانش با تلاش با جنگ با زور! مو نهلم روه،زون و سومون به کوری > نخواهم گذاشت زبان و تبار خاموش و نابود گردد ! سوووه :نژاد تبار سوو ؛نژاد .نور

این ویدیو از صفحه دختر لر در فیس بوک برای دوستان کپی و به نمایش گذاشته شده ,با کلیک به اینجا این صفحه لرستانی را در فیس بوک محبوب بکنیم

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :